Fanaraha-maso ataon’ny Ministeran’ny Varotra sy ny Fanjifàna

con01

Nihaona tamin’ny mpanao gazety Andriamatoa Henri Rabesahala, Ministry ny Varotra sy ny Fanjifana, tao Ambohidahy.

Hizotra ny fanaraha-maso na « contrôles économiques »

Manakaiky tokoa ny fetin’ny Paska, mitobaka ny entana avy any ivelany, ary efa tafiditra ao anatin’ny fotoan’ny fanafarana entana isika izao. Hisy ny fanaraha-maso hataon’ny Minisitera, izay asan’ny Ministera, ary hizotra araky ny fenitry ny Fanjakana tsara tantana. Ezahina ho matihanina ny fomba fiasan’ny mpiasan’ny Ministeran’ny Varotra rehefa manatontosa fanaraha-maso (na contrôle).