Andro natokana ho an’ny fifaninanana ara-barotra – 20 jona 2019|

Andro natokana ho an’ny fifaninanana ara-barotra, andiany faha roa :
« Ny fahalalahana sy ny fahamarinan’ny fifaninanana : tombon-tsoa ho an’ny mpandraharaha sy ny mpanjifa ». Izany no lohahevitra novelabelarina nandritra ity fankalazana ity. Niarahana tamin’ireo filan-kevitry ny fifaninanana sy ny rafi-pahefana nasionaly misahana ny fanasaziana ara-barotra (ANMCC), rafitra izay ao ambanin’ny fiahian’ny minisitera, moa izany. Ity andro ity dia nomarihina tamin’ny alalan’ny fifanakalozan-kevitra teo amin’ireo mpandray anjara ara-toe-karena (mpamokatra, mpamatsy, mpandraharaha ary mpanjifa) izay maro tokoa no namaly ny antso.